GLS hiện đang sở hữu:

                  2335 Containers 20 Feet 

                  1385 Containers 40 Feet 
                                                                                                   


Trụ sở và chi nhánh
TRỤ SỞ CHÍNH
Nghệ An
Đà Nẵng
Cần Thơ
CAMPUCHIA