GLS hiện đang khai thác:

                  3380 Containers 20 Feet 

                  2035 Containers 40 Feet 
                                                                                                   


Trụ sở và chi nhánh
TRỤ SỞ CHÍNH
Đà Nẵng
Cần Thơ
Campuchia