GLS hiện đang khai thác:

                  3720 Containers 20 Feet 

                  2090 Containers 40 Feet 
                                                                                                   


Trụ sở và chi nhánh
TRỤ SỞ CHÍNH
Nghệ An
Đà Nẵng
Cần Thơ
CAMPUCHIA