GLS đang sở hữu và khai thác đội tàu biển bao gồm các tàu viễn dương có sức chở từ 400 đến 700 teus mỗi tàu


M.V Phúc Thái

IMO / MMSI :    9358527 / 574004260     

Capacity: 698 teu                                                           Type: Container Ship

Call Sign: XVUH7                                                           Flag: Vietnam                       

Size: 121.24 x 20.6 m                                                    Year of Built: 2006                          

GT: 7464 t                                                                      NT: 3097 T                          

Draught: 7.4 m                                                               DWT: 8272 T

M.V Phúc Hưng

IMO / MMSI :9385568/ 5742346000                           

Capacity: 564 teu                                                          Type: Container Ship

Call Sign: 3WOE                                                           Flag: Vietnam                       

Size: 115 x 20 m                                                           Year of Built: 2006                          

GT: 6195 t                                                                      NT: 2465 t                          

Draught: 7.1 m                                                               DWT: 8300 t t


M.V Atlantic Ocean

IMO / MMSI :931008/ 574269000                           

Capacity: 404 teu                                                          Type: Container Ship

Call Sign: 3WJZ9                                                          Flag: Vietnam                       

Size: 103 x 19 m                                                           Year of Built: 1996                          

GT: 4813 t                                                                      NT: 2465 t                          

Draught: 6.5 m                                                               DWT: 6700 t

                      


M.V Phúc Khánh

IMO / MMSI :9318905/574002540                         

Capacity: 672 teu                                                        Type: Container Ship

Call Sign: 3WNE9                                                        Flag: Vietnam                       

Size: 133 x 19 m                                                          Year of Built: 2004                          

GT: 6701 t                                                                    NT: 3557 t                          

Draught: 7.3 m                                                             DWT: 8238 t

M.V Nasico Navigator

IMO / MMSI :9111230                         

Capacity: 420 teu                                                         Type: Container Ship

Call Sign: XVKO                                                           Flag: Vietnam                       

Size:143.20 x 19.9 m                                                    Year of Built: 1995                         

GT: 7249 t                                                                     NT: 3094 t                          

Draught: 7.118 m                                                          DWT: 7278 t

Trụ sở và chi nhánh
TRỤ SỞ CHÍNH
Đà Nẵng
Cần Thơ
Campuchia