GLS đang sở hữu và khai thác đội sà lan với sức chở mỗi sà lan từ 50 đến 200 teus bao gồm: 

    

GLS 07

Type of Vessel: Container                    Capacity: 200 teu

Year built: 2016                            L.B.P: 80.200 m

Flag: Vietnam                                Beam: 15.300 m

Main propulsion: 1636 hp                    Depth: 4.7500 m

DWT: 3669 mts                                      Max draft: 4.050 m

GRT: 1925 mts                                          Speed: 10 miles


GLS 16

Type of Vessel: Container                    Capacity: 200 teu

Year built: 2016                             L.B.P: 80.200 m

Flag: Vietnam                                Beam: 15.300 m

Main propulsion: 1636 hp                     Depth: 4.7500 m

DWT: 3669 mts                                      Max draft: 4.050 m

GRT: 1925 mts                                         Speed: 10 miles


GLS MEKONG

Type of Vessel: Container                    Capacity: 54 teu

Year built: 2015                             L.B.P: 56.000 m

Flag: Vietnam                                Beam: 10.000 m

Port of registry: SAIGON                     Depth: 3.900 m

DWT: 1308 mts                                      Max draft: 3.550 m

GRT: 733 mts                                          Speed: 10 miles

Class: VR-SII                                                Length Overall: 56.00 m GLS CỬU LONG

Type of Vessel: Container                    Capacity: 128 teu ( có 40 cont lạnh)

Year built: 2019                            L.B.P: 69.33.00 m

Flag: Vietnam                                Beam: 10.00 m

Port of registry: SAIGON                     Depth: 4.600 m

DWT: 2168 mts                                      Max draft: 3.63 m

GRT: 933 mts                                          Speed: 10 miles

Class: VR-SII                                                Length Overall: 72.00 m 


Trụ sở và chi nhánh
TRỤ SỞ CHÍNH
Đà Nẵng
Cần Thơ
Campuchia