GLS đang là thành viên của rất nhiều tổ chức chuyên ngành như FIATA, WCA, AFFINITY, VLA, VCCI, VSA, …


  Trụ sở và chi nhánh
TRỤ SỞ CHÍNH
Đà Nẵng
Cần Thơ
Campuchia