Với hệ thông kho bải trải dài khắp cả nước như:

  • Bải container rộng 5000 met vuông ở TP HCM
  • Bải container rộng 2000 mét vuông o TP Hải Phong
  • Bải Contaner rộng 2000 mét vuông o Nghệ An

Với hệ thống kho bãi này GLS sẳn sang đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng về lưu kho,vận chuyển và phân phối hàng hóa thông qua hệ thống vận tải toàn quốc và vận tải quốc tế
Cung cấp dịch vụ kho bãi và đóng hàng xuất khẩu theo yêu cầu của tất cả các khách hàng trong va ngoài nước .Dịch vụ chúng tôi gồm sắp xếp và đóng hàng rút hàng vào các loại container kể cả container khung và container phẳng.Đảm bảo an toàn cho hang hóa với nhiều chủng loại khách nhau