Vận tải đường bộ là phần không thể tách rời khỏi dây chuyền cung ứng dịch vụ giao nhận kho vận khác GLS cung ứng các dịch vụ vận tải theo lịch trình.
Dịch vụ vận tải đường bộ bao gồm :

  • Giao nhận vận tải hàng trọn gói
  • Vận tải hàng siêu trường,siêu trọng, hàng rời va hàng đạc biệt
  • Vận chuyển hàng tạm nhập và tái xuất và tạm xuất tái nhập
  • Lưu kho và phân phối hàng hóa

Hiện tại để đáp ứng nhu cầu và giá cạnh tranh mang lại nhiều sự lụa chọn cho khách hàng GLS có hệ thống xe đầu kéo rộng khắp cả nước để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của khách hàng kể cả nhu cầu vận chuyển Bắc- Nam bằng đường bộ đơn cử như hiện GLS đang có các đầu kéo container chuyên dùng ở các chi nhánh của công ty như sau: 

  • HCM hiện tại có 35 đầu kéo container chuyên dụng
  • Hải Phòng hiện có 20 đầu kéo
  • Cửa Lò ( Nghệ An) hiên có 10 đầu kéo
  • Đà Nẳng hiện có 10 đầu kéo