Cảng Sài Gòn được định giá gần 4.000 tỷ đồng

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Cảng Sài Gòn vừa trình HĐTV Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV cảng Sài Gòn để cổ phần hóa là 3.995 tỷ đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 2.162,9 tỷ đồng.

Việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp là bước quyết định để doanh nghiệp khai thác cảng lớn nhất trong hệ thống của Vinalines có thể cổ phần hóa vào quý I/2015, theo yêu cầu của Bộ GTVT.

Trước đó, HĐTV Vinalines đã thống nhất được tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược khi mua cổ phần tại cảng Sài Gòn. Đối tượng được chọn là nhà đầu tư trong và ngoài nước có chức năng kinh doanh và hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hàng hóa bằng đường biển, đường sông, đường bộ; Kinh doanh dịch vụ logistics; Quản lý và khai thác cảng biển; Tài chính, ngân hàng; Có thời gian hoạt động liên tục tối thiểu đến năm 2014 là 5 năm; Có số vốn chủ sở hữu tối thiểu là 50 tỷ đồng, tổng tài sản tối thiểu là 70 tỷ đồng vào niên độ tài chính năm 2013.