Cho tàu biển thí điểm chạy thẳng Hải Phòng- Đà Nẵng Featured

Vụ Vận tải vừa đề xuất Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho thành lập Tổ công tác rà soát hoạt động tàu biển hạn chế III, do lãnh đạo Vụ Vận tải làm tổ trưởng và 8 thành viên khác là đại diện các Vụ, Cục, trường đại học liên quan. Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, nghiên cứu và đề xuất các quy định phù hợp với thực tiễn hoạt động của tàu biển hạn chế III trong vùng biển VN.  

Trong nội dung rà soát, nghiên cứu có việc tiến hành tham gia thực tế một chuyến tàu biển hạn chế III từ Quảng Ninh, Hải Phòng chạy thẳng đến Đà Nẵng để có cơ sở thực tiễn; Nghiên cứu đề xuất tư vấn độc lập để đánh giá về hoạt động của tàu trên vịnh Bắc Bộ bằng cách cho phép chạy thí điểm trong khoảng thời gian nhất định để làm cơ sở khoa học thực tiễn cho việc có cho phép tàu được hoạt động hay không; Làm rõ ưu, nhược điểm của “phương án cho tàu biển hạn chế III chạy cắt vịnh Bắc Bộ” do Hiệp hội Vận tải đề xuất.