GLS sở hữu và vận hành 02 kho bãi nhằm cung cấp những giải pháp logistic toàn diện và dịch vụ door-to-door cho khách hàng. 


Hồ Chí Minh: 1 ha (2013) 


   

Cửa Lò: 3 ha (2017 - đang xây dựng)
Trụ sở và chi nhánh
TRỤ SỞ CHÍNH
Nghệ An
Đà Nẵng
Cần Thơ
CAMPUCHIA