GLS sở hữu và vận hành 03 kho bãi nhằm cung cấp những giải pháp logistics toàn diện và dịch vụ door-to-door cho khách hàng. 


Hồ Chí Minh: 1 ha (2013) 

 • Chức năng:  Bãi chứa Container 
 • Sức chứa   :  400 teus
 • Thiết bị       :  02 xe nâng   Nghệ An: Trung tâm dịch vụ Logistic - GLS Nghệ An

 • Established since 2017
 • Function : Container storage & Warehouse
 • Capacity  :  900 teus
 • Area    
  • Depot 1 : 3.000 m2
  • Depot 2 : 3.600 m2 
 • Equipment :  02 Reach - Stackers & 01 Fuel Station   
            

Trụ sở và chi nhánh
TRỤ SỞ CHÍNH
Nghệ An
Đà Nẵng
Cần Thơ
CAMPUCHIA