GLS sở hữu và vận hành 03 kho bãi nhằm cung cấp những giải pháp logistics toàn diện và dịch vụ door-to-door cho khách hàng. 


Hồ Chí Minh: 1 Héc ta (2013) 

 • Chức năng :  Bãi chứa Container 
 • Sức chứa   :  400 con't ten nơ
 • Thiết bị       :  02 xe nâng   Nghệ An: Trung tâm dịch vụ hậu cần - GLS Nghệ An

 • Thành lập : Từ năm 2017
 • Chức năng : Bãi chứa container & kho bãi
 • Sức chức  :  900 cont ten nơ
 • Khu vực :    
  • Kho chứa 1 : 30.000 m2
  • Kho chứa 2 : 36.000 m2 
 • Thiết bị :  02 xe nâng cont ten nơ & 01 Trạm xăng
 •