Dự án đang triển khai 

           Trung tâm dịch vụ Logistics Tiếp Vận Toàn Cầu    

 Diện tích sử dụng đất : 30.030 m2.             

 Địa điểm xây dựng :  Khu kinh tế Đông Nam (DNEZ), xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
 1. Mục tiêu:
  A. Đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ Logistics tiếp vận tại Nghệ An;
  B. Là đầu mối tập kết trung chuyển hàng nguyên container và hàng hóa;
  C. Dịch vụ tiếp vận từ tỉnh Nghệ An đến cả nước và nước ngoài.
 2. Sản phẩm chính:
  A. Cho thuê kho để lưu trữ hàng hóa.
  B. Thực hiện các dịch vụ Logistics, như: Bốc xếp hàng hóa, kiểm đếm hàng hóa…
  C. Cho thuê bãi lưu trữ hàng hóa nguyên Container và Container rỗng.
 3. Sản phẩm phụ.    
  A. Cung cấp nhiên liệu cho phương tiện vận tải.
  B. Sửa chữa và sửa chữa cơ khí các phương tiện vận tải.

Trụ sở và chi nhánh
TRỤ SỞ CHÍNH
Đà Nẵng
Cần Thơ
Campuchia