GLSS hiện đang khai thác 04 tàu container với sức chở từ 500 đến 700 teu chạy chuyên tuyến các Cảng nội địa chính của Việt Nam tại Hồ Chí Minh - Hải Phòng - Thanh Hoá - Cửa Lò - Đà Nẵng với tần suất 04 chuyến/tuần.


                               


      

Trụ sở và chi nhánh
TRỤ SỞ CHÍNH
Đà Nẵng
Cần Thơ
Campuchia