GLS cung cấp dịch vụ chuyển tải và vận tải đa phương thức giữa các cảng chính của Việt Nam đến Campuchia, Lào, Trung Quốc bằng sà lan và xe đầu kéo. Dịch vụ vận chuyển quốc tế hàng tuần từ Hồ Chí Minh/ Cảng Cái Mép đến Phnom Penh (Cambodia)/ Cần Thơ/ Đồng bằng Sông Cửu Long.


Trụ sở và chi nhánh
TRỤ SỞ CHÍNH
Đà Nẵng
Cần Thơ
Campuchia